NIEUWE CORONAMAATREGELEN

We hebben besloten de KNLTB Competitie 2020 per direct te beëindigen, zowel voor de jeugd als de senioren.
• Reguliere open toernooien kunnen niet doorgaan.
• Georganiseerde wedstrijden voor groepen volwassenen vanaf 18 jaar zijn niet toegestaan. Dus geen interne competitie, tossavond/ochtend en
laddercompetitie. Een onderling partijtje spelen kan wel. Dit houdt in dat er vooraf een baan wordt gereserveerd en na het spelen direct het park
wordt verlaten. Neem je verantwoordelijkheid en zoek de grenzen niet op.

• Het blijft mogelijk om vrij te tennissen en te trainen op de eigen vereniging.
• De maximale groepsgrootte is 4 personen.
• Dubbelen bij tennis kan, mits er altijd bewust 1,5 meter afstand wordt gehouden op de baan. Dit is conform de nieuwe richtlijn, waarbij volwassenen
vanaf 18 jaar individueel mogen sporten of in groepjes van maximaal 4 personen met onderling 1,5 meter afstand, en is daarmee in afstemming met
NOC*NSF en het ministerie van VWS. Geen fysiek contact, houd altijd minimaal een racketlengte afstand op de baan, ook als dat betekent dat je
soms een bal moet laten gaan. Ga niet op een bankje zitten, geef geen high fives en wissel met de klok mee. Het besmettingsrisico bij dubbelspel is
volgens de experts van de KNLTB gering.

• Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.
• Publiek is niet toegestaan.

Start typing and press Enter to search