1. Alle leden vanaf 18 jaar tot en met het jaar waarin zij 70 zijn/worden, zijn verplicht drie keer per jaar een bar- c.q. parkdienst te draaien. Leden
vanaf 70 jaar zijn verplicht twee bar-c.q. parkdiensten te draaien. Het is toegestaan zich door een ander lid te laten vervangen. Deze vervanging
dient door hen zelf geregeld te worden.

2. De bar/parkdiensten dienen voor 1 mei t zijn ingevuld. Wie dit niet heeft gedaan zal een factuur van 35 euro per niet ingevulde dienst ontvangen en de ledenpas wordt geblokkeerd.

3. Bij het niet binnen 24 uur afmelden vóór aanvang van de bar c.q. parkdienst wordt een boete opgelegd van € 35,00. Bij niet betalen van deze boete
binnen 14 dagen wordt de KNLTB-pas geblokkeerd, zodat niet meer afgehangen kan worden totdat de boete betaald is.

4. Bij ziekte en/of slecht weer moet een nieuwe bar c.q. parkdienst worden ingevuld.

5. Nieuwe seniorleden, die lid worden in de maanden april, mei, juni en juli vervullen 3 bardiensten; wordt men lid in augustus, september, oktober
en november dan vervuld men 2 bardiensten en bij lid worden in december, januari, februari, maart vervuld men 1 bardienst.

6. Wanneer je voorjaarscompetitie speelt op zaterdag of zondag bent je verplicht met jouw team één bardienst op zaterdag of zondag tijdens de
competitie te vervullen (je kunt niet inschrijven op de dag dat je competitie speelt). Deze extra bardienst telt niet mee voor het afspreken van de 3
bardiensten genoemd bij punt 1.

7. Bij het niet binnen 24 uur voor aanvang van de bar- en/of parkdiensten afmelden van de bar- en/of parkdienst wordt een boete opgelegd van
€ 35,00 per niet vervulde dienst. Bij niet betalen van deze boete binnen 14 dagen wordt de KNLTB-pas geblokkeerd, zodat niet meer afgehangen
kan worden totdat de boete betaald is.

8. De bar/parkdiensten kunnen worden afgekocht voor 35 euro per stuk.

Voor alle duidelijkheid: we zijn er niet op uit om boetes te innen, maar we willen wel graag dat iedereen zich aan de afspraken houdt en de barcommissie hierdoor niet in de problemen komt.
Alleen bij het wederzijds nakomen van afspraken kan de vereniging op een goede manier functioneren.

Start typing and press Enter to search