Bardienst reglement

  1.  Om een spelerspas voor een tennisjaar te krijgen zal men vóór de pasjesavond 3 bar- en/of parkdiensten hebben ingevuld. Voor dagleden zijn dat 2 bar/parkdiensten
  2.  Seniorleden zijn verplicht bar- en/of parkdienst te vervullen vanaf het jaar waarin zij 18 jaar worden.
  3.  Seniorleden van 70 jaar en ouder (geboren vóór 01-01-1945) zijn vrijgesteld van de bar- en/of parkdienstverplichting.
  4.  Het is toegestaan zich door een ander lid te laten vervangen. Deze vervanging dient door hen zelf geregeld te worden.
  5.  De mogelijkheid bestaat om aan het begin van het seizoen de bar- en/of parkdiensten af te kopen voor € 30,00 per dienst.
  6.  Bij ziekte en/of slecht weer en niet bespeelbare banen bij aanvang van de bardienst, moet een andere dienst worden ingevuld.
  7.  Nieuwe seniorleden, die lid worden in de maanden april, mei, juni en juli vervullen 3 bardiensten; wordt men lid in augustus, september, oktober en november dan vervuld men 2 bardiensten en bij lid worden in december, januari, februari, maart vervuld men 1 bardienst.
  8. Wanneer je voorjaarscompetitie speelt op zaterdag of zondag bent je verplicht met jouw team één bardienst op zaterdag of zondag tijdens de competitie te vervullen (je kunt niet inschrijven op de dag dat je competitie speelt). Deze extra bardienst telt niet mee voor het afspreken van de 3 bardiensten genoemd bij punt 1.
  9. Bij het niet binnen 24 uur voor aanvang van de bar- en/of parkdiensten afmelden van de bar- en/of parkdienst wordt een boete opgelegd van € 50,00 per niet vervulde dienst. Bij niet betalen van deze boete binnen 14 dagen wordt de KNLTB-pas geblokkeerd, zodat niet meer afgehangen kan worden totdat de boete betaald is.

Voor alle duidelijkheid: we zijn er niet op uit om boetes te innen, maar we willen wel graag dat iedereen zich aan de afspraken houdt en de barcommissie hierdoor niet in de problemen komt.
Alleen bij het wederzijds nakomen van afspraken kan de vereniging op een goede manier functioneren.

Start typing and press Enter to search